/[escript]/trunk/doc/cookbook/figures/functionspace.pdf
ViewVC logotype

Contents of /trunk/doc/cookbook/figures/functionspace.pdf

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 2658 - (show annotations)
Thu Sep 10 02:58:44 2009 UTC (12 years, 2 months ago) by ahallam
File MIME type: application/pdf
File size: 27713 byte(s)
Error occurred while calculating annotation data.
Updates to all files scripts to support MPI testing proceedure. Updates to cookbook, new section on functino spaces/domains (needs work). Finalising first 3 chapters for editing.
1 %PDF-1.4
2 %
3 3 0 obj
4 << /Length 4 0 R
5 /Filter /FlateDecode
6 /Type /XObject
7 /Subtype /Form
8 /BBox [ 0 0 960 841.889771 ]
9 /Group <<
10 /Type /Group
11 /S /Transparency
12 /CS /DeviceRGB
13 >>
14 /Resources 2 0 R
15 >>
16 stream
17 x}M$9n>EVDH
18 `b xj7 F7^?9$wꎻ+0}KQI#7믷p8=ß=/_?ڄ_n޷Quvy;<t34 VO8[G%_5}[[@c;T<\#+5(hQ:/*QXʏR
19 qWG;P1 EǡG:RG'B>_T#`QG1+拚?}ǐ=CKT.ʈz|$k=RG2cz\ۙYw5?W^*Az\|ċIG~4X'G?;F ӳ_#4=3~(_TTGi~_Q? *v(Vh}@th:1("PItSI @|A@yZ<PyOP|[|Q<,pˆ#%A^ھ|z`*^Kد##y56^m}vЦԫiU3===M+"[P~_ç#JC{FVBf{ m׮eJ@˕M>?g(hs-MWM847ѝR)iϡHь=vIW;zɌ'#'J];B=k7DM9ZU3bv*oҫ6`{~?&nFW']&㌽GH[kU'Մ[5Ӫi,k`+OXvэUSנIa﷉U3/Cl-[Dt{~륦նE[3騟vˍ?*@TްE;eBݗ?~
20 ZT_~KLxb)o^{pMG͟p~~蜵|?7]}`}o'I*kUʤ 4ct/8-?qB<pޅ`P^QlZSnݐo+6*L}܆} }bɘ/5
21 1A=?_^XLL` ȯJ-51A15ZDmx C~-g[WvG#EH1o[;E3|$$Իڪ~%^z5 ZsxE9?XOy]{^!Uynk1Ai3,,soop."r[̩n^αgykU;[DaL|!?YRboDNkLXP`6U`3=J>/y8ZՖZAzf$Yrb78'j[ ] 9e[+DPD޵ uSzkCzg8YϜlߏFܡ)B.s\P K* ygJ<|-"ȨVNkQ$2,wb7
22 /q=$_(zG\B$! X boQ 2,w7TAc:EY` xvS^@BqހP"rxpJe륾DqqR/bk\q!A
23 ,8ܿQ+^rGEG%yyĐuc*y;z]OlY;o Z\srH
24 ˁ$I/
25 D>zij|B:&^phs2غFzPoD"BrBjm|2z?VUړY}6Ak/=;M0@r(F0JtXΔк^m0lA+y{ QVCdeJ,G7c{p;CvLk?ZLr'(X )B!j<x'nֺڜդ+U޻\`c`]4C$(EQคVv8՞OPc8] c&dۅKl$!d &z Ȳɛbj!."i`p1~ǧٮ>}ӝTӓ֓>lk[ZKմ. 3e*t!q8hbJ?O|^ԝTʻzCgpmmL{&23VB6!D'ixMX({M AcS;(4ioG-Wj
26 \6"X0rR ʇAXQ8N0gPmub,j}nI=@J j#\x&Z] $@ěsb+ۧ
27 n zjMN{@͘Q!|U#҅ ])㠅=<0}JmeGviRH֛BǮh}QV!LYQ0.*#)W> [{‹F?>; 'jj7Xp%h X0NRq [`qg Tjl}XvG0AA.6B`-'\Lk9Aj*lm5>+#ZHă.5lBX %<Lk=@Vj46 L>eJ P ]X S*Z,-PHqDk))` (R(VWDA r8`ekS1`c#xQH\P3jRĸ 1e06XӧԖ7X
28 *5 @Ǡ&>eJ P `]U S*ZO@v{l46[ "#HDyMu7Boq„)^ir+Y55 My |B7! &<Lj=?tg$IcPEgu|d`B r8x>2R#HKCȤ鱨J_Di2Q@&
29 +€„)XUSX(- ylY6eUhPESЪ h0bV:ҍH2_ BcEODi2@#҃M(àňr8@Se}JluSe FfIc1HMFD)46QL,&<Lؖ7 %'ӞO{K5^^Rn]P~㘓ѣh8bJž~ JwV
30 E%,eD痡
31 ]De8`8bJžXyH7¿ޒ6x.(F+.qBŒ)HPoI2yɢ*o:D^ R*\3좨"X NRoLsdJkKS,Zn4PEAMxj=ޑnL{
32 -'/QBޒ{TDA`Tf^ ׏ 7dd4EתSfEAE@t1b߮4!j(EU%5+?|ȡȟ[ ~-=X2^~HRSTcLIɁQQÔH))eIP۳"tN<xH `(q ĂA jq|m{?WM)L}fpH<@5qB+A Mb+
33 @JX@Yo06!Dپ=ïqLbN amZxX^ǰw—A:H}S(`('^-]DcUko@dF"b$[?!<z\*/g|HzV|^ & <@I(S!#w5(SY@WID.${-Heb|7.lB %=D]W<FH/0u1fLREBKlB2
34 1`0%ҁ|J@iT#0:ØF53H&đArW Ȯ3|mljHE&vIl(GЖ[ + %Sn 8R#(RI8g`+i]gN}g.'lB 0Jxq^n*]ߐ /@CC5KBEB7Cd36_Nq
35 #7g:꫚{jd.-}imswiQ)F. b`MF/-s"ASr iW "S"G2QEpTVP#DTxsT(`=D %rO H';ΔD&YR%plzfR/b
36 Ryp)_5_Fj`|[ӑlܥ=]%5P=[ă9\k`s L} LA DF2)Sr HT0
37 '9h} H *]H&eS"ȅTV@'AJd<[tr5P=<-!4CT^\S ,,?XY,$PB ;ps6.y> B)y.?|J>Li.F j0Os"풧Ӯ,~h{ A~noxq@.N 384 fyuI*W3k Xܣ)tKz/6BƷsГ67 ю`a<@≠)}]<fD S"n?HhF I$4<8B1@'P#Zr[c>y|.~/?H<@<y|N<>G? y<7Nn 8RS "I8g`+aeIM^N؄@2
38  4 b|Jn`%GBŽל*—$jхٌ|"n0} 6 c x0$: =AD<E?zX=l.C3>GBMC*d0H"hEEw!BFjQG\e}* 誰QSkEu\L/Et}(v2M}X[0nRBaN$=̊h]gHYyK \QqÔ7 1f
39 $4GAODBT'P#@:8>Ge65[$i imgHĆ"MxЖ[ + %Sn 8RS "I8g`+i]g2&M/'lB E/Ô#
40 /w;' p#"Ckh%tXnlܝ>-`2'܋ɝGIEKZwiU# Ad42'Ɵ+iWMy!*rT*ZGe2դi /L&eɽZ/ĀtBLI)i-]Jv:Ƚ{%_yI,
41  #"dhlܥ=B g/}x
42 bBA1x.24avIk dET0F(hP8%Ɵ+HMyT8@@k e@j4G&eS"ȅTV(AJd<[+!q^ 
43 Jj`q7g&cD`.I*@xVboз)t;|Z@]N5; &8z<|R *O؄ 2
44 Lç97\ $Oj 3&&Mya)75
45 LD 5@ %MY,~]J@zf ѽB,7FszJ}#hM0 (y\[d?G]#hM4@i#s$`@RS0a8i&4͑ "92\piq|8[N7GlpT=@L~|]7G> #C~3AnLQ7Nn'ip(Ж(Hj?G&N؄@2
46  ϑO-L93#5JAeN5i# q QQil܋
47 b#L,Ea"COxHH~,PTcQ\=l.Bg|H͑AM%d4DЊ͑A̛nj;Ⱥ<:T^OW5͑`{Z+.o\vlc0@#;[0nRRSI{"Pe4͑AKlB20%M+HIMsdAODR$Pi qdHǧ^a65͑[IR[Ph;C$6#܂f\i OGj#9 R- U&~L d#)K%@^vLO %@,FD#d7wK.%?Gf7Cd3nLӝl?j# .L*r]"KHQ5i# F j02'Ɵ Ӯ h "8* sd0pT(?GT~NT6%rO @';!-BJ5ݖ.n]6=rΑ0s6>)(~ bDd1MY-5P=;92<iu1!T)~ \d2i@D4͑6!eS"nHSn
48 \Rf sd8l(`P8%b\He#͑ QRI6˳ůK#gǽw;GJj`q7g&cD`.%?Gf gҗ{G7GTl?j# .L.?|p]I5i# F j0Os"nH=n fJk~دϑRnk0ωX RNIgqRI0˃ůK#k g@9zO5pfj>p_{ E7$x ت o !q e_|}'O}3ap 'MF3#3Q# O-3^:,lq  |(ZvY4N( .#7Nn 8R#(RI8g`+ae .l@"
49 H0%∽HnxUs/k13R^sD _TT傸؄f4@Qesr/*]:ܗ4L,Ea"COxHKE?z_`s2! 1Z&!{2$BGȄ
50  ,>tUبA"LҺG_T&vuhdQ@T>G@b"p_KN$=̊h]g2yKM_KZ&[DF:?%`@Rsc&LN$1I!EEL hq+?-O-QM)HP8$ΐ"-
51 T5b %6Jhb+
52 @JZdL a} $(DWy1>ZcD,-ܗj7f 6_Nq
53 0B}3pdR]ZTF 똁6!_ZDs%<Dd
54 BTT&
55 *eԀtTf4s"ȅT֒x'gJ"HI,m)lX.bo=BT^5d(e)FD#$2K}.k =+}7Ђ2\9OE}3qɤAKZD_)Aj:fb$(eS"nHHC
56 p@@ʬаJl5QРL5pJʊ#@8#HIlg_$sB g{< |++qݜqbDd1MY,ܗj g/}/Bç儐{p_ \04]~&лj:f`M"4|qϕ@f)3&S
57 v؄4f4ω8 RYk`qH'AJ<X
58 U5{hb
59 Ry帩fM5r^:)+!q,0Lc3n`xXʹD4& Jxq&&`@R#0`04HbIьDA@[G! R\piq|8Z=ci]w K!դDw67c--a( R\G;GjA0
60 +i!8 HD,W j-9*+ 9U/ *t.~ %=D`j$QA쒤y$ĒP&2<E?!<z\*L-|&zZQ1GȄ
61 KD3(Sy=] lHB2d
62 2 +]U]i('bHLd0'edfEȮ3TU.i)o0Jxq$ƌPF`0a8i&v#R8J܂82X\
63 OSn0ᥤ@JDR$FA[\i OGjA0
64 +"PeI 
65 $ F S"K@J Y 1Fn]*rz&rwSvɜr/Ռ9x,+ r]"KHQ5raPX F/-s"nH=DD
66 h "8* FH T&4s"ȅT6%rO @';!-BJ5ݖ.Tf *kQ/b
67 Pyp(bbDd1MY-4gҗ{ }x
68 bBQ#c\d2i@DT0nƪ 2
69 NB M F*
70 \Rf  @ Z$ TD, lpB@:5Tlg_F2j Jj`q7g&cD`.I*@z&}з)t;|Z@]NjF<8z<|R *O j0Os"nH=C
71 `h{A~IHLD, lj`q@'$8
72 )$%`2k 5TF ,f~qkIz9׍k6g`ij_B|kK[;|# Lt9˼|Hu1q=4 mxBo0>e
73 <>?ݘ
74 AN13cas&,. \0C!0>e4[4<qleT%93iT]>~NVt)V뮫M==4 mxB7QY|uc*9HΌQΕ<X$0r`烇p024x3O,,VS/Я)KL-AOx5E/6ApF!D:O-u?p<BB{O2J  (88d(ĀQÔɭ,U8kבgz+@WDG:s9jbE쁳1q8|g9^4笥ss1٣9aLa8E.I]6~ ͞ԧԖ]c息RMwqHm3m0? 8t:b*u1
75 {41owR[~ΠR#@σGj=TJAP~zPE>VFD_#4NIk-J?EIUq,j/uq{8_ImI5R#)!fYP嘩ALPt!1'Ձ2PH.^d/#zyBfA{&wW$=D*^\6T<y Q:SJˠ<Ĺ{(k7AYHem4- %W(d(\)͋Ɓ-&ޅTI?uAc,
76 '-xW ^B.=EGhYA(q*i2N=@$P^A8p \e<l<Yj+b ^*<='x96Kp XO 14D9ePnRd5 e=kPbH($dB-%(%D8f(֞Jedy{O؋#Tb1,- OSZ{* " r %ND%DB !JnA(@)!5C9 0BrN}e9]_I?]_Js+5!x}OCY~d߄A +Kʒ$WR$XP湯 lJ@26} +q s+y*IX?RWTϾ ,@dW(Wʩ4Ti+u B}_A9eϊcAk?|GKc!G#'@,TM't1HMr|"iSr` +5JgXa 2aЅM+9:%a}JniUfP̖d8jHNDm 775
77  JzpΰR#9!h!ΰQSJRPBP&Q`z-Xŷ?3xffc"LisXZfQg4`0%bgƚrXuIk(>ʻȘO*&2_҄HvkeF 0@0%`erGpx1&7st5vuH5qeU#G>x&bHn*j22N58ht!'2Z0F>"uSSk`^N׺"ZB O[LMb{ %<L83/ySsPmHKޒVZh@/ث&+tkBhb(aJ䖗U~g%M΢<=4IqT#G.6WyV->Ӥb339,xzTYi"E. F7Ϫ sx`Y5')?}q-!`7=P'g?eQOF<u$+Ef("5VZh@9_惦\OE)
78 DIS"V&5 #gq<sXQ`Muy7`hVB΢{X 9>I8g(g8(x樢&(2N58ht!'2Z0ʪ=O-~򤦌9DZ򉯦&ɿIvF!DrXcwSsFBݟCB@ OJ tkw!4
79 1`0%`er*?PՌƒtsXYi E FpgUcpe՜VU~Tsr94I@#M]LśgU々9<`ݗ?~
80 Bˏ-oϬ2e|g-_~B
81 v?~ܶ]n_~/ϧW{=SdW/ =P;f`ԔyRX7&TۀN)]mWsut_>{V
82 P`?U@gc~â(k~~1=G0><}MЛ 7 kH4÷_ RDVOLzM몧iIuyk1=?
83 cT10bym75CbkPяø5;Մ5|򭎶0eݷ?+?ҾQs MU?]O{ʕkr:6+9SRǁ;V{RPpxz?si\P@&'
84 endstream
85 endobj
86 4 0 obj
87 12333
88 endobj
89 2 0 obj
90 <<
91 /ExtGState <<
92 /a0 << /CA 1 /ca 1 >>
93 /s6 6 0 R
94 /s8 8 0 R
95 /s10 10 0 R
96 >>
97 /XObject << /x7 7 0 R /x9 9 0 R /x11 11 0 R >>
98 /Font <<
99 /f-0-0 5 0 R
100 >>
101 >>
102 endobj
103 12 0 obj
104 << /Type /Page
105 /Parent 1 0 R
106 /MediaBox [ 0 0 960 841.889771 ]
107 /Contents 3 0 R
108 /Group <<
109 /Type /Group
110 /S /Transparency
111 /CS /DeviceRGB
112 >>
113 /Resources 2 0 R
114 >>
115 endobj
116 13 0 obj
117 << /Type /XObject
118 /Length 46
119 /Filter /FlateDecode
120 /Subtype /Form
121 /BBox [ 0 0 960 841.889771 ]
122 /Group <<
123 /Type /Group
124 /S /Transparency
125 /CS /DeviceRGB
126 >>
127 /Resources
128 <<
129 /ExtGState <<
130 /a0 << /CA 0.99 /ca 0.99 >>
131 >>
132 >>
133 >>
134 stream
135 x3T0¢tDb.K3 C= KssdBs
136 endstream
137 endobj
138 7 0 obj
139 << /Type /XObject
140 /Length 65
141 /Filter /FlateDecode
142 /Subtype /Form
143 /BBox [ 0 0 960 841.889771 ]
144 /Group <<
145 /Type /Group
146 /S /Transparency
147 /CS /DeviceRGB
148 >>
149 /Resources
150 <<
151 /ExtGState <<
152 /a0 << /CA 1 /ca 1 >>
153 >>
154 /Pattern << /p14 14 0 R >>
155 >>
156 >>
157 stream
158 x+TH,)I-SH.V/04Q(NSO4PH/2P0P43P01Գ477T(JUH
159 &U
160 endstream
161 endobj
162 15 0 obj
163 << /Type /Mask
164 /S /Alpha
165 /G 13 0 R
166 >>
167 endobj
168 6 0 obj
169 << /Type /ExtGState
170 /SMask 15 0 R
171 /ca 1
172 /CA 1
173 /AIS false
174 >>
175 endobj
176 16 0 obj
177 << /Type /XObject
178 /Length 46
179 /Filter /FlateDecode
180 /Subtype /Form
181 /BBox [ 0 0 960 841.889771 ]
182 /Group <<
183 /Type /Group
184 /S /Transparency
185 /CS /DeviceRGB
186 >>
187 /Resources
188 <<
189 /ExtGState <<
190 /a0 << /CA 0.99 /ca 0.99 >>
191 >>
192 >>
193 >>
194 stream
195 x3T0¢tDb.K3 C= KssdBs
196 endstream
197 endobj
198 9 0 obj
199 << /Type /XObject
200 /Length 65
201 /Filter /FlateDecode
202 /Subtype /Form
203 /BBox [ 0 0 960 841.889771 ]
204 /Group <<
205 /Type /Group
206 /S /Transparency
207 /CS /DeviceRGB
208 >>
209 /Resources
210 <<
211 /ExtGState <<
212 /a0 << /CA 1 /ca 1 >>
213 >>
214 /Pattern << /p17 17 0 R >>
215 >>
216 >>
217 stream
218 x+TH,)I-SH.V/04W(NSO4PH/2P0P43P01Գ477T(JUH
219 ›X
220 endstream
221 endobj
222 18 0 obj
223 << /Type /Mask
224 /S /Alpha
225 /G 16 0 R
226 >>
227 endobj
228 8 0 obj
229 << /Type /ExtGState
230 /SMask 18 0 R
231 /ca 1
232 /CA 1
233 /AIS false
234 >>
235 endobj
236 19 0 obj
237 << /Type /XObject
238 /Length 46
239 /Filter /FlateDecode
240 /Subtype /Form
241 /BBox [ 0 0 960 841.889771 ]
242 /Group <<
243 /Type /Group
244 /S /Transparency
245 /CS /DeviceRGB
246 >>
247 /Resources
248 <<
249 /ExtGState <<
250 /a0 << /CA 0.99 /ca 0.99 >>
251 >>
252 >>
253 >>
254 stream
255 x3T0¢tDb.K3 C= KssdBs
256 endstream
257 endobj
258 11 0 obj
259 << /Type /XObject
260 /Length 65
261 /Filter /FlateDecode
262 /Subtype /Form
263 /BBox [ 0 0 960 841.889771 ]
264 /Group <<
265 /Type /Group
266 /S /Transparency
267 /CS /DeviceRGB
268 >>
269 /Resources
270 <<
271 /ExtGState <<
272 /a0 << /CA 1 /ca 1 >>
273 >>
274 /Pattern << /p20 20 0 R >>
275 >>
276 >>
277 stream
278 x+TH,)I-SH.V/02P(NSO4PH/2P0P43P01Գ477T(JUH
279 R
280 endstream
281 endobj
282 21 0 obj
283 << /Type /Mask
284 /S /Alpha
285 /G 19 0 R
286 >>
287 endobj
288 10 0 obj
289 << /Type /ExtGState
290 /SMask 21 0 R
291 /ca 1
292 /CA 1
293 /AIS false
294 >>
295 endobj
296 23 0 obj
297 << /Length 24 0 R
298 /Filter /FlateDecode
299 /Type /XObject
300 /Subtype /Form
301 /BBox [ 0 0 960 842 ]
302 /Group <<
303 /Type /Group
304 /S /Transparency
305 /CS /DeviceRGB
306 >>
307 /Resources 22 0 R
308 >>
309 stream
310 x]
311 @ <E^m&&m'ZKBj{Ϭ ?3v#cnj!dpG1DiUj%k/(+ha0Z U|R ~1ӽaɸگC\x9(YﲪM=EULjCiQMuB/ G
312 endstream
313 endobj
314 24 0 obj
315 187
316 endobj
317 22 0 obj
318 <<
319 /ExtGState <<
320 /a0 << /CA 1 /ca 1 >>
321 >>
322 /Font <<
323 /f-0-0 5 0 R
324 >>
325 >>
326 endobj
327 14 0 obj
328 << /Length 25 0 R
329 /PatternType 1
330 /BBox [0 0 960 842]
331 /XStep 3604
332 /YStep 3604
333 /TilingType 1
334 /PaintType 1
335 /Matrix [ 1 0 0 1 0 0 ]
336 /Resources << /XObject << /x23 23 0 R >> >>
337 >>
338 stream
339 /x23 Do
340
341 endstream
342 endobj
343 25 0 obj
344 11
345 endobj
346 27 0 obj
347 << /Length 28 0 R
348 /Filter /FlateDecode
349 /Type /XObject
350 /Subtype /Form
351 /BBox [ 0 0 960 842 ]
352 /Group <<
353 /Type /Group
354 /S /Transparency
355 /CS /DeviceRGB
356 >>
357 /Resources 26 0 R
358 >>
359 stream
360 xu0 Ew H( R6P"*؎}Fje mv4d\c߸.0x+:78nA%&D3+]_q,`jpI(\H:%/U<$hXM}sYyR%G2Uy xC
361 endstream
362 endobj
363 28 0 obj
364 174
365 endobj
366 26 0 obj
367 <<
368 /ExtGState <<
369 /a0 << /CA 1 /ca 1 >>
370 >>
371 /Font <<
372 /f-0-0 5 0 R
373 >>
374 >>
375 endobj
376 17 0 obj
377 << /Length 29 0 R
378 /PatternType 1
379 /BBox [0 0 960 842]
380 /XStep 3604
381 /YStep 3604
382 /TilingType 1
383 /PaintType 1
384 /Matrix [ 1 0 0 1 0 0 ]
385 /Resources << /XObject << /x27 27 0 R >> >>
386 >>
387 stream
388 /x27 Do
389
390 endstream
391 endobj
392 29 0 obj
393 11
394 endobj
395 31 0 obj
396 << /Length 32 0 R
397 /Filter /FlateDecode
398 /Type /XObject
399 /Subtype /Form
400 /BBox [ 0 0 960 842 ]
401 /Group <<
402 /Type /Group
403 /S /Transparency
404 /CS /DeviceRGB
405 >>
406 /Resources 30 0 R
407 >>
408 stream
409 xE
410 0 Ew}~ $(
411 ])ԙ:4>~ 3sv2
412 _tO33Q|
413 '"q%ʁ<t ]8WF#hl.alԵ˝Zx5Xp)p1
414 endstream
415 endobj
416 32 0 obj
417 153
418 endobj
419 30 0 obj
420 <<
421 /ExtGState <<
422 /a0 << /CA 1 /ca 1 >>
423 >>
424 /Font <<
425 /f-0-0 5 0 R
426 >>
427 >>
428 endobj
429 20 0 obj
430 << /Length 33 0 R
431 /PatternType 1
432 /BBox [0 0 960 842]
433 /XStep 3604
434 /YStep 3604
435 /TilingType 1
436 /PaintType 1
437 /Matrix [ 1 0 0 1 0 0 ]
438 /Resources << /XObject << /x31 31 0 R >> >>
439 >>
440 stream
441 /x31 Do
442
443 endstream
444 endobj
445 33 0 obj
446 11
447 endobj
448 34 0 obj
449 << /Length 35 0 R
450 /Filter /FlateDecode
451 /Length1 9428
452 >>
453 stream
454 xy{|U{ծW:y'ݝILB2F BDFdHB2
455 #2@`|D#pkČ Y 9?vUZkoUJI%2z5]<P?BEi,B7ǻi9cjIS$a_Lp6ȏy<OB=8{TŒ2<eR܊3*𙄑RQ+:V!SFkTL"YgZ~E3-gZ#̐2Ciq_Zws Bqe-?賟h<$}L1ab#ejɦ+[|D}mGH%R9 V hTv &2uichoɹj?pū-7 {o=?Sl표$ ?DJ% jl,|7{MuTKŻg|68 p^ēV\l#q^EASuʆ's'7.^g7d[Zqbe%:%4XrR%/27'klZIy5~n;vI[TKN`WݝR1GZ?[fN| N1-4܏^-hA\s<o0sͰ yx禶|mpkyGmS7m:\ʯmU:koD[1nzeb&Zw:jx joNAW5{^S{uB
456 0q< פiX6fޡCgTWWݰVKzKXѴ 581q 1I&Ōj;!=:Gj(GLtV<aÓ?=vRyM˳:{m>䋎89ڿ7NRIpDinr6U ('hG@qNAw1hxjqq,0 oPvҐ4+JV
457 YIE EE`Q((,mYBubu:XZ&msZkZ]PX(ePebe2X7~ o~n(/J^8bOw-lcCÐNt\&8<?ZYniyfڱdG7z[D>;ڻcFLmdBLT&EU]yI (bS}?nK5E􉇽^=9') 8_lZ Y%\dh5vxrOS B )VDvJQJYʚ͸)Ӕ % % d {W7}xƹ8~;aŢGAm?-9_đ2+V.)ot҃э8?S*üav450В +ۜVƐ '&!d†^Jgt6MC@~??CQ v)P=Sg6߈(h* l nvGݳOuAo4߻{.;/Q)\HDP@bH H~REWH*FSjL JO8՗4,3-Qnm +?Q1`+=$ z(^w;½@@#H4鎞Y,@F0#VW9U.Yɺ' 0 b!--+cH}k26gfDO!hJ"4}2WZ^ض^YvDcO^bں![o?Xzdfv>ٟKJCvO`
458 {>}ɇ&SIy|Øh>DE96 zNbv Ѹ%{OqDsJ 3(]{р\tCkLQ$ki4ދFmExLهq}$"F/it6xWEk^8Eg^0̒CbI\TZ^(wV*
459 ,ni1Ph4;${۵f]k[W\i/}u1"A-@?ae\(&rˇHTpSUۉ,H+4L6-N~?RͲCk͝cek;tKá˦*ܔ*ĻMB:g yա:\F]ƙᔅ\hbݍuhd&sc^ҽz:Oу`6ճ[mPIl _/Y[+x^jxB4dN8"!8+$]ww,%4A)ărP ZAlI<[
460 Cd8,iһBP)T-҆9-T'9ܥ~*MrRh%zc>y0__(/Teg]Ūa/V:VKܯ@ըMz)Bw[敮ح-m7u2\x t=y^c;FuA8r& d$akNt^8nvdwSt(Uq:Uӻn΋rEy:Sũ~ }m@eeDfxg l<SF=2wۑ9VҖɎvm|zrc *"=ҚFϡ؄1Du |⬝
461 =+{ni[T:`z^Mra֚u[ D]m{ ,s{)h`7;_ yOwOnTMm#鉰aՐ%jΩ6ҙf[Z0'Mtq-~lwt\.?S~Q$X7uJ.x+@ IbF[1>֝_Ybwe?'XJ/EטR Y5).[%[)^DE~b19Ɣ}_gп+G;yo{%>f}[Y2 _K#^NGdw _o{_~FbUq ՗IUDnS09nA7OSaף]647 *,`#(;T#L5ȇ5aQ K-]0IQLY)K|ZtꈳQ*䧸y44fu/f{;fH?^Rm]Hg!{[>X P6%#K/2"1uGǏ;ٟ"a_B|Ks1djr-m^*VH߰Xb,4.⌸ʸ5q2Ƃ^g BriE9zco:C|H{S-Rޮ N]ܑdMt@-WgeQA$pvIرj~1\d1X "\1_IVĠ (v.6ic 1Hr
462 UYicafŷF%ɹDMtb2+&dS3AW 
463 K4l'gqaiϴx t'N΅aţzg!ed24)ư;DV伟d #l̕+ jU:aBnѐd$TQ%+`y}rwG nˤb x D^Rk5^d+ӡ'HG#^)g첹+ 8œUwX;G"U¡kED3=:`ҥE5[E뵎OX)k+'9.M'*0= EeI< ML?n, ph2.!R=agl/Saz96+DX*"(JvFǺ&kYzҵEt(gd(9cݱ4GP
464 5]KS)4WOwOOGh˖y=ߑ*px͛3Vg,R,PprX2cw@TPTp)2Ki)?~Sl <+Jmcsk{YQs9wwzONswL?y[;vݢ:!7$M=أFVMƶzd&\,?ufRJ
465 A;T[-9J`(v(M#FH#dX KATIbXޓ=XSڟЃA< (i!O"wʥ(rGBi!XT! ;*#9GIFI2R.꧑VbXm
466 R]^x)_ARcHtݺI u
467 8lYe$<JJ'VNGwщ P^FW5tasM@q|YvjFm( < yA ɷb]/w5&}j@dX;p ınRÞ^zVjPY^"Ut|7|G_9qNu$4"̿ۑdd5<*Si؞ jJ> ќcH/>5TRbB˛;b'')r /?>bᖜk <c.]?6Q(~!Q=>s؃wG=[4szr؛ WTr $]æ/ibqQƊ:ߵZõkdk]cxr!oD]FM_>k{H;/:(?o<$wX.`TM[ERM4Б4ёunQlw:: aw\gydK!IV[]<>F8Pl*3܃cU/]fz71%1˯>-8_7;<_(|
468 %o՟5-]*{[ĠO?s}+ǸMfKs?Yh K||vnQZKD:\o%d0lx¢O14M8p8W_ˇjB&ɔ S~&uvQKDs1#,mw,@`%ӗHqÞNܓNt!{¿a[%Gv(-&sx8I$_4"J,9$"I$TtG $;st,sg3Cmz`o
469 v&'`;b/!8#WQ@}J{ۥtIbiBɷa+wc0@d9!|
470 `g'jRGQM*X9{Sdn)FХ,y$6lgQ&
471 $[?:7yhȳT'ebJsM 7?ZI<X)8mmm"%it,mF]b#҅Ogb\iwlpνvԨ4a/@ VrJ-ex|&d6YxTNv=7Ԓr?|Nu^Md?S0}TF!W^i^A*M 뿜 %XO] E8>CZ/&?]w1EÆv?uXP?3aCIy*~G 4V&Xiл+Me_ŕ= h|5WOUr=~p<$0\_öq?2CK=8܇KvC2Ǟ<MKH9&BHd_9\&Cq{<qK&b<^l &rSԒyJɒ6dH=:c^nc[3*T
472 ֡Aұu5H8{4El zEۏ8'M-†둸!F1 1O>HB8"gQ VBb̀ $Dd;^ g*k|S*𽀫#sk5]y3VZZ6.
473 ᒀ/k"xq<\"_h/s 4y{p Uxb83NO "} SpD"?)D"Yf#N$4 x[[? 8,&0*7
474 h7ؿo
475 WJM:a%1
476 xxM@W.Wܰkg*U;wxTᅗQ`l u^/7P͵I|bs% C l0Y uA uk|]:umԚ)kVOkšJiS`%[*<)`}*O􁕨ʛar_ƎBKU2~/`&_*qP!|lbŋaQ OTxTB 0 ߵ6sڠLl`~#`Yg\ IJL0MP:aL0i'Dw( ~O >>n|"Z >Vm*` ^#`(Q .>ʀ.!`x- na-mPxn!}p   ]0@@|7x?9xy.<Y[} A3KgL /!-z:x: E@$Pϐ%hDT!\'1K
477 -% Eƀ_O@/X-f!Sn.g$w pHp x*@\դ%?`/>g@ZIÇIO
478 endstream
479 endobj
480 35 0 obj
481 7031
482 endobj
483 36 0 obj
484 << /Length 37 0 R
485 /Filter /FlateDecode
486 >>
487 stream
488 x]Mn0Fv!UEԴ{"kRH =<>~XD&sE@ ΃Ϥv0 Sz<&nֻ);D/K'; !`) ,':]F(\K7v#<%oZׇ嶉iJ,ђ,]PCF\ |w!^z$R*mHJP Ҡ*:Qɴ7%h<fA=+DnA}r=B9d5~$@L8~HU~L¯@SLG¯^_$HlJৱG8~))+?SS\~. O:Z9ϭG64i5+ݿC
489 endstream
490 endobj
491 37 0 obj
492 398
493 endobj
494 38 0 obj
495 << /Type /FontDescriptor
496 /FontName /DejaVuSans
497 /Flags 4
498 /FontBBox [ -1020 -356 1680 1166 ]
499 /ItalicAngle 0
500 /Ascent 928
501 /Descent -235
502 /CapHeight 1166
503 /StemV 80
504 /StemH 80
505 /FontFile2 34 0 R
506 >>
507 endobj
508 39 0 obj
509 << /Type /Font
510 /Subtype /CIDFontType2
511 /BaseFont /DejaVuSans
512 /CIDSystemInfo
513 << /Registry (Adobe)
514 /Ordering (Identity)
515 /Supplement 0
516 >>
517 /FontDescriptor 38 0 R
518 /W [0 [ 600 294 633 634 633 392 317 603 612 411 974 615 520 770 611 277 988 634 633 751 634 631 277 634 524 336 549 610 684 686 591 684 748 698 966 575 787 390 390 317 685 ]]
519 >>
520 endobj
521 5 0 obj
522 << /Type /Font
523 /Subtype /Type0
524 /BaseFont /DejaVuSans
525 /Encoding /Identity-H
526 /DescendantFonts [ 39 0 R]
527 /ToUnicode 36 0 R
528 >>
529 endobj
530 1 0 obj
531 << /Type /Pages
532 /Kids [ 12 0 R ]
533 /Count 1
534 >>
535 endobj
536 40 0 obj
537 << /Creator (cairo 1.6.4 (http://cairographics.org))
538 /Producer (cairo 1.6.4 (http://cairographics.org))
539 >>
540 endobj
541 41 0 obj
542 << /Type /Catalog
543 /Pages 1 0 R
544 >>
545 endobj
546 xref
547 0 42
548 0000000000 65535 f
549 0000026541 00000 n
550 0000012618 00000 n
551 0000000015 00000 n
552 0000012594 00000 n
553 0000026388 00000 n
554 0000013831 00000 n
555 0000013382 00000 n
556 0000014714 00000 n
557 0000014265 00000 n
558 0000015598 00000 n
559 0000015148 00000 n
560 0000012827 00000 n
561 0000013035 00000 n
562 0000016248 00000 n
563 0000013771 00000 n
564 0000013918 00000 n
565 0000017062 00000 n
566 0000014654 00000 n
567 0000014801 00000 n
568 0000017855 00000 n
569 0000015538 00000 n
570 0000016138 00000 n
571 0000015686 00000 n
572 0000016115 00000 n
573 0000016491 00000 n
574 0000016952 00000 n
575 0000016513 00000 n
576 0000016929 00000 n
577 0000017305 00000 n
578 0000017745 00000 n
579 0000017327 00000 n
580 0000017722 00000 n
581 0000018098 00000 n
582 0000018120 00000 n
583 0000025246 00000 n
584 0000025270 00000 n
585 0000025746 00000 n
586 0000025769 00000 n
587 0000026004 00000 n
588 0000026607 00000 n
589 0000026733 00000 n
590 trailer
591 << /Size 42
592 /Root 41 0 R
593 /Info 40 0 R
594 >>
595 startxref
596 26786
597 %%EOF

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26