/[escript]/trunk/escript/py_src/modelframe.py
ViewVC logotype

Diff of /trunk/escript/py_src/modelframe.py

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 837 by gross, Mon Sep 4 22:37:25 2006 UTC revision 838 by gross, Tue Sep 5 22:45:55 2006 UTC
# Line 883  class Simulation(Model): Line 883  class Simulation(Model):
883              if self.n==0:              if self.n==0:
884                  dt_new=self.getSafeTimeStepSize(dt)                  dt_new=self.getSafeTimeStepSize(dt)
885              else:              else:
886                  dt_new=min(max(self.getSafeTimeStepSize(dt),dt*self.MAX_CHANGE_OF_DT),dt*self.MAX_CHANGE_OF_DT)                  dt_new=min(max(self.getSafeTimeStepSize(dt),dt/self.MAX_CHANGE_OF_DT),dt*self.MAX_CHANGE_OF_DT)
887              self.trace("%d. time step %e (step size %e.)" % (self.n+1,self.tn+dt_new,dt_new))              self.trace("%d. time step %e (step size %e.)" % (self.n+1,self.tn+dt_new,dt_new))
888              end_of_step=False              end_of_step=False
889              while not end_of_step:              while not end_of_step:

Legend:
Removed from v.837  
changed lines
  Added in v.838

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26