/[escript]/trunk/escript/py_src/util.py
ViewVC logotype

Diff of /trunk/escript/py_src/util.py

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 2299 by gross, Tue Feb 24 06:11:48 2009 UTC revision 2300 by gross, Wed Mar 11 08:17:57 2009 UTC
# Line 55  def getMaxFloat(): Line 55  def getMaxFloat():
55       return escript.getMaxFloat()       return escript.getMaxFloat()
56  DBLE_MAX=getMaxFloat()  DBLE_MAX=getMaxFloat()
57    
   
58  def getTagNames(domain):  def getTagNames(domain):
59      """      """
60      Returns a list of tag names used by the domain.      Returns a list of tag names used by the domain.

Legend:
Removed from v.2299  
changed lines
  Added in v.2300

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26