/[escript]/trunk/escript/src/Data/SConscript
ViewVC logotype

Contents of /trunk/escript/src/Data/SConscript

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 192 - (show annotations)
Mon Nov 21 04:52:14 2005 UTC (16 years ago) by jgs
File size: 1349 byte(s)
pass in top level install directory for finley/escript/bruce/paso
libraries when building via top level scons script

1 libinstall = None
2
3 Import('*')
4
5 import os
6 import string
7
8 escript_path = str(esysroot) + '/escript/inc'
9 esysUtils_path = str(esysroot) + '/esysUtils/inc'
10
11 cpp_path = [escript_path,
12 esysUtils_path,
13 python_path,
14 boost_path]
15
16 lib = 'escriptcpp'
17 sources = ['AbstractContinuousDomain.cpp',
18 'AbstractDomain.cpp',
19 'AbstractSystemMatrix.cpp',
20 'DataAbstract.cpp',
21 'DataArray.cpp',
22 'DataArrayView.cpp',
23 'DataBlocks2D.cpp',
24 'DataCached.cpp',
25 'DataC.cpp',
26 'DataConstant.cpp',
27 'Data.cpp',
28 'DataEmpty.cpp',
29 'DataExpanded.cpp',
30 'DataFactory.cpp',
31 'DataProf.cpp',
32 'DataTagged.cpp',
33 'DataVariable.cpp',
34 'DataVector.cpp',
35 'FunctionSpace.cpp',
36 'FunctionSpaceFactory.cpp',
37 'NullDomain.cpp',
38 'Taipan.cpp',
39 'escriptcpp.cpp']
40
41 escript_env = Environment(ENV = os.environ)
42
43 escript_env.Replace(CXX = 'icc')
44 escript_env.Replace(SHOBJSUFFIX = '.lo')
45 escript_env.Replace(CXXFLAGS = cxx_flags)
46 escript_env.Replace(CPPPATH = cpp_path)
47
48 escript_lib = escript_env.SharedLibrary(lib, sources)
49 escript_env.Install(libdir, escript_lib)
50
51 if libinstall != None:
52 escript_env.Install(libinstall, escript_lib)

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26