/[escript]/trunk/pyvisi/py_src/movie.py
ViewVC logotype

Diff of /trunk/pyvisi/py_src/movie.py

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 1384 by jongui, Thu Jun 21 02:04:47 2007 UTC revision 1385 by trankine, Fri Jan 11 07:33:30 2008 UTC
# Line 194  class Movie: Line 194  class Movie:
194    
195          parameter_file = open(self.__parameter_file, 'w')          parameter_file = open(self.__parameter_file, 'w')
196    
197          parameter_file.write('PATTERN IBBPBBPBBPBBPBBP\n' +          parameter_file.write('PATTERN IBBPBBPBBPBBPBB\n' +
198              'OUTPUT ' + self.__movie + '\n'              'OUTPUT ' + self.__movie + '\n'
199              'BASE_FILE_FORMAT PNM\n' +              'BASE_FILE_FORMAT PNM\n' +
200              'INPUT_CONVERT ' +  self.__command + 'topnm *\n' +              'INPUT_CONVERT ' +  self.__command + 'topnm *\n' +

Legend:
Removed from v.1384  
changed lines
  Added in v.1385

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26